مسعود رضایی بیاره

شکسته

از بـــاغ خــزان رسیده پـائیزتریم

از عــاشق دل شکسته  لبریزتریم

با این همه ای بهار پُر لاله و گُل

از نفحه‌ی صبح تو دل انگیزتریم