مسعود رضایی بیاره

نغمه

هر فصل ، دلــم بـه یــاد پـائیزان است

صد نغمه در امتــــداد پـــائـیزان است

دیوانه‌ی برگ و باد از آنیم که دوست

دیـــوانه‌ی بــرگ و بــاد پائیزان است