مسعود رضایی بیاره

لاله زار

هنگامــه‌ی ابر نـــوبهار است ، بیــا

دامــــان دنــا در انتــظار است ، بیـا

انجا که دو قطره اشکم از چشم افتاد

الالـــه‌ی سرخ و لالـــه زار است بیا