مسعود رضایی بیاره

آلاله

ای چشم و چراغ لاله زاران دنا

آلالـــــه‌ی سرخ کــوهساران دنا

در دفتر لالــه و شقایق باقیست

نــام تـــو میـان یـــــادگاران دنا