دو چشمانش غزل‌های خدا بود

نسیـم گیسوانـش آشنــا بــــود

 

اگــر از لالـــــه وحشی بپرسی

کنار عشق بنویسد : دنـا بود !

مسعود رضایی بیاره